Containerlager

Beroende på hanteringsvolymen sker containerhanteringen med olika fordon. Vid små hanteringsvolymer räcker t.ex. ofta bemannade gaffeltruckar. Vid större hanteringsvolymer krävs bemannade portalkranar och obemannade automatiska stapelkranar. Ju större hanteringsvolymen är, desto högre är automatiseringsgraden och kraven på en säker containerhantering.

Containerlager
Fokusdetalj 1
Portalkran