Hamn

Ingen konflikt: automatisering och riskreducering i hamnar och på terminaler

ta reda på mer

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Sensorlösningar för hamnindustrin

Se trailer

Free Flow Profiler

Exakt fordonsmätning och fordonsklassificering i Tallinns hamn

Se trailer

Outdoor Safety

Sätt nya gränser

Hög produktivitet är inte bara viktigt inomhus för våra kunder, utan även utomhus.

Mer

Kajkran på containerterminal från Valencia

Med Monitoring Box i riktning mot Industri 4.0

ta reda på mer
Hamn
Uppnå mer med intelligenta sensorer
Free Flow Profiler
Outdoor Safety
Kajkran på containerterminal från Valencia

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Ingen konflikt: automatisering och riskreducering i hamnar och på terminaler

Den höga automatiseringen av terminalerna och riskreduceringen blir allt viktigare för hamnoperatörerna över hela världen. SICK ger stöd vid identifiering, detektering, mätning, säkring och förhindrande av kollisioner med gods, kranar, bommar, containrar och annan utrustning i hamnen. Tillsammans med en omfattande och detaljerad, industriell kompetens har SICK utvecklats till förstahandsvalet när det gäller en partner för sensorlösningar inom hamnarbetet. Innovativa och snabba utvecklingar samt implementering av kompletta, kundoptimerade lösningar – detta är den starka sidan av SICK.

Trends & News

Fler lagen ger fler perspektiv

Förarassistanssystem baserade på 3D-LiDAR-sensorer (även 3D-laserscanner) eller 3D-Vision-sensorer från SICK detekterar tillförlitligt blindzonerna runt arbetsfordonen och varnar förarna i tid för källor till faror och olyckor. Förutom intelligenta 3D-assistentsystem 3D-visionssensorn Visionary-B stöder 3D-LiDAR-sensorn MRS1000 vid rangering och navigering.

> Mer

Antikollisionssystem säkrar DP Worlds containerterminal

För containerterminaler som arbetar dygnet runt 365 dagar om året är kraven på tillgänglighet extra hög. Den största risken för avbrott i den dagliga driften ligger i kollisioner mellan bommarna på kajkranen och fartygen. För att undvika detta utrustar DP World, en av världens ledande hamnoperatörer, sina kranar i hamnen i Jebel Ali med Anti-kollisionssystemen från SICK.

> Mer

Ny, futuristisk objektdetektering: hamnen i KhorFakkan

Huvuduppgiften för företaget Gulftainer Company Limited är styrning och drift av containerterminaler i hamnarna Khalid och KhorFakkan. I hamnen KhorFakkan, Förenade Arabemiraten, finns en Gulftainer-filial i Indiska oceanen (KhorFakkan Container Terminal, KCT). KCT har 20 kajkranar för ilastning och avlastning på containerfartyg. På grund av de höga kostnaderna för fartygen att ligga i hamn måste man förhindra avbrott vid förtöjning eller förseningar vid ilastning och avlastning. Tid är pengar trots allt.

> Mer

Kollisionsundvikande vid ilastning och avlastning i hamnen

Vid ilastning och avlastning i hamn är det ett högt tempo som gäller. Samtidigt har säkerhet högsta prioritet. Till utmaningarna hör undvikande av kollisioner med fartygsdelar genom övervakning av hamnkranar. Olyckor av denna typ kostar ofta flera hundra tusen euro. APM-terminaler används i Zeebrygge för att undvika denna risk.

> Mer

utmaningar

Säkra

Oavsett om det rör containrar, kranar eller andra föremål har undvikandet av kollisioner högsta prioritet inom hamnlogistik. Säkerheten utomhus i hamnen ställer väldigt speciella krav på sensorerna. SICK har svaret på det: mångårig erfarenhet och innovativa lösningar.

Positionsbestämning

Sensorerna från SICK hjälper till att hitta rätt positionering och detektering av frakt och andra objekt. De registrerar data och överför dessa till respektive styrning. På så vis kommer varje leverans alltid till rätt slutmål.

Measuring

Sensors and sensor systems measure the dimensions, contours, speeds, and distances involved in freight positioning, thereby optimizing transport routes and increasing handling safety for crane operators.

Detektering

Sensorerna från SICK har assistentfunktioner vid styrning och manövrering av kranar och fordon. Sensorerna detekterar containrarna och bulkmaterial som ska hämtas med transport och identifierar personer och objekt i närheten av fordon som rör sig.

Downloads