Kontakt
Feedback

Hamn

Ingen konflikt: automatisering och riskreducering i hamnar och på terminaler

Den höga automatiseringen av terminalerna och riskreduceringen blir allt viktigare för hamnoperatörerna över hela världen. SICK ger stöd vid identifiering, detektering, mätning, säkring och förhindrande av kollisioner med gods, kranar, bommar, containrar och annan utrustning i hamnen. Tillsammans med en omfattande och detaljerad, industriell kompetens har SICK utvecklats till förstahandsvalet när det gäller en partner för sensorlösningar inom hamnarbetet. Innovativa och snabba utvecklingar samt implementering av kompletta, kundoptimerade lösningar – detta är den starka sidan av SICK.

Hamn
Branschsegment 1
Containerhamn
Branschsegment 2
Bulkmaterialhamn

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

 
Intelligenta sensorlösningar från SICK driver utvecklingen av nätverk
inom tillverkning och logistik framåt. 
 
 

From micron to mile. In all dimensions. Räckvidd i alla dimensioner, precisionsresultat i alla miljöer.  

Ta reda på mer

Upp