Närvaro- och positionskontroll på waferrobot

Två G2F-ljusbommar kontrollerar wafern i waferroboten map. närvaro och rätt position. Ljusbommarnas mycket höga detektionsnoggrannhet vid speglande, transparenta och glänsande objektytor ger tillförlitlig waferidentifiering. G2F:s miniatyrhölje är särskilt lämpligt för integrering i waferrobotens smala gripare.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Högsta prestanda i miniatyrformat
  • Ultraplatt hus för montering i mycket trånga utrymmen
  • Bakgrundsavbländning: objektdetektering från 8 mm avstånd
  • Detektion av objekt från 0,1 mm storlek
  • Tillförlitlig detektion av objekt med djupsvarta, reflekterande, transparenta och blanka ytor
  • PinPoint-LED
  • VISTAL®-hus, monteringsplattor av stål
  • Kan anpassas individuellt till OEM-krav

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer