Halvledare

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Elektronik

Uppnå mer med intelligenta sensorer

mer

Tuffa omgivningsvillkor

I elektronik-, halvledar-, solenergi- och batteriindustrin

mer

Smart Motor Sensors

Insatta vet mer – med smarta motorsensorer i centrum

SICK:s smarta motorsensorer får fram data mitt i produktionen. Tillståndsdata för maskiner och servomotorer hjälper till att tidigare detektera fel, åtgärda dem snabbare eller förhindra dem helt. SICK sätter dessutom in hela sitt kunnande för att ge kunderna den insyn som krävs för förutseende underhåll.

Mer

Industri 4.0 tar fart

Våra sensorlösningar för mobila plattformar

Flexibilitet är självklart: med vårt moduluppbyggda lösningssortiment för mobila plattformar kan du smidigt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering.

mer

Uppgradering till nästa nivå

Automatisering i elektronikindustrin

Elektronikindustrin är en drivkraft för industriframsteg som tidigt och tydligt känner av marknadsförändringar. Produktlivscyklerna blir allt kortare och kvalitetskraven allt högre, det ställer stora krav på branschen just nu.

mer
Halvledare
Elektronik
Tuffa omgivningsvillkor
Smart Motor Sensors
Industri 4.0 tar fart
Uppgradering till nästa nivå

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Sensorlösningar för halvledarindustrin

Enligt den mooriska lagen fördubblas antalet transistorer per integrerad kopplingskrets efter vardera 18 månader inom halvledarindustrin sedan mer än fyra årtionden. Detta till följd av snabba innovationer inom produktionsprocesserna och det verkar inte stagnera. Befintliga och framtida produktionsanläggningar måste utrustas med moderna sensorer för att kunna uppfylla halvledartillverkarnas höga ktav på kvalitet och lönsamhet för produkterna. Sensorteknologier från SICK har visat sig vara pålitliga inom halvledarindustrin och erbjuder tillämpningar med passande lösningar av olika slag: komplexa front-end-processer, back-end-applikatinoer eller wafer-fab-automatisering.

Trends & News

Nivåmätning av korrosiva kemikalier i processanläggningar för halvledarchip

I många branscher ingår utmanande omgivningsvillkor av alla typer i den dagliga produktionen. System och sensorer som säkerställer en säker produktionsprocess behöver särskilt skydd mot kraftig nedsmutsning eller aggressiva kemikalier. I kärnprocesserna för front-end-tillverkning är exempelvis kemikalier oumbärliga för ytbehandling och rengöring av halvledarchip.

> Mer

Testställe och kvalitetsgarant för varje insats

Kvalitet och precision utgör centrala faktorer för intelligenta tillverkningskoncept i elektronikindustrin: Endast den som följer värdeskapandeprocessen genom kontinuerlig utvärdering av mätresultat, kan garantera de enskilda komponenternas höga kvalitet fram till slutprodukten. Den optiska mättekniken från SICK förenar precision och kvalitet till en enhet – med mätinstrument, som är direkt integrerade i produktionsprocessen.

> Mer

utmaningar

Detektering och mätning

Halvledarindustrin ställer mycket höga krav på detektions- och mätuppgifter. Det gäller att detektera även de minsta delarna, som bindningstrådar eller anspråksfulla ytor på halvledarchip. Samtidigt utsätts sensorer i många processmaskiner för tuffa omgivningsvillkor. Exempel på detta är kontakt med kemikalier, höga temperaturer och till och med vakuummiljöer. Tack vare en bred teknologiportfölj klarar sensorlösningar från SICK av dessa utmaningar.

Säkra

För att skydda människor och processer räcker det i halvledarindustrin inte bara att säkra maskiner. Säkerhetsteknik används även vid autonoma logistikprocesser. SICK stöder halvledar- och anläggningstillverkare med en bred teknologiportfölj med säkerhetslösningar. Dessutom tillhandahåller SICK sina kunder ett omfattande serviceutbud, med bl.a. rådgivning och stöd vid idrifttagningen samt träning och utbildning.

Övervakning och kontroll

Halvledarchip måste uppfylla mycket höga kvalitetskrav. De mycket små strukturerna och halvledarchipen kräver lösningar för kvalitetskontroll av mycket exakta mätningar. 2D-visionssensorer och högupplösande mätsensorer för felaktig plats säkerställer att test- och inspektionsanläggningar uppfyller dessa krav.

Identifiering

Tillförlitlig objektdetektion är en förutsättning för ett jämnt produktionsförlopp och utgör grunden för spårbarhet och kontinuerlig kvalitetsförbättring. SICK har en bred portfölj med fast installerade och mobila läsenheter för streckkoder, 2D-koder och RFID-teknik.

Downloads