Kontakt
Feedback

Halvledare

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Enligt den mooriska lagen fördubblas antalet transistorer per integrerad kopplingskrets efter vardera 18 månader inom halvledarindustrin sedan mer än fyra årtionden. Detta till följd av snabba innovationer inom produktionsprocesserna och det verkar inte stagnera. Befintliga och framtida produktionsanläggningar måste utrustas med moderna sensorer för att kunna uppfylla halvledartillverkarnas höga ktav på kvalitet och lönsamhet för produkterna. Sensorteknologier från SICK har visat sig vara pålitliga inom halvledarindustrin och erbjuder tillämpningar med passande lösningar av olika slag: komplexa front-end-processer, back-end-applikatinoer eller wafer-fab-automatisering.

Halvledare
Branschsegment 1
Front-end-produktion
Branschsegment 2
Back-end-produktion
Smarta motorsensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.
Smarta motorsensorer
Smart Motor Sensors von SICK machen ihre Nutzer zu Insidern.

Smarta motorsensorer från SICK ger dina användare insiderinfo.

Ta reda på mer

Upp