Säkra hjullastare och bulldozers

Vid användningen av hjullastare och bulldozers finns det risk för att de kolliderar med andra körande fordon när de backar. Infrastrukturer som buskage, depåer och bunkrar utgör en avsevärd kollisionsrisk. Vid lastning och avlastning flyttas hjullastaren hela tiden fram och tillbaka, samtidigt som operatörens uppmärksamhet är riktad mot skopan. Objektdetekteringssystemet MINESIC övervakar kritiska zoner runt fordonets bakdel. Systemet ger en varning vid kollisionsrisk och stöder dessutom föraren vid svåra manövrer.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Förarassistanssystem med aktiv kollisionsvarning för kommersiella fordon
  • Visuell och akustisk varning
  • Touchscreen-display med visning av fordonskontur och kritiska objekt
  • Inställbara säkerhetsavstånd och varningsfält
  • Komplett funktion med komplett hastighetsområde
  • Öppet gränssnitt för befintliga system via resultatprotokoll
  • Självdiagnosfunktion