Gruvindustri

Säkra produktiviteten med system, såväl vid gruvdrift som dagbrott och vid smältverk.

Se trailer

Friktionsfri transport

Effektiva lösningar för transportband

Ett arbetsberg! Många industrier hanterar bulkmaterial på löpande band. Ofta utomhus och i alla väder. SICK har intelligenta lösningar för att bemästra dessa utmaningar.

Mer

Kollisionsvarning

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Att skydda utrustning, infrastruktur och gruvarbetare på en gruvplats ställer höga krav på alla maskinoperatörer. Döda vinkeln som begränsar sikten är mycket stor på stora gruvfordon. Som en säkerhetsåtgärd och för optimering av det dagliga arbetet med fordonen erbjuder SICK speciella förarassistanssystem för gruvindustrin.

Mer

Gasanalys

Sensorlösningar för gasanalys i gruvdrift

Mer

Avskiljning, användning och lagring av koldioxid

Lösningar från SICK för CCUS-tillämpningar

Mer

Dags för väte

För att skynda på skiftet till förnybar energi är det nödvändigt med en effektiv och kostnadseffektiv framställning av grönt väte. SICK stöttar denna strävan med anpassad sensorteknik på många mätpunkter och arbetar kontinuerligt med att utveckla teknikerna för framtida användning av väte.

Mer
Gruvindustri
Friktionsfri transport
Kollisionsvarning
Gasanalys
Avskiljning, användning och lagring av koldioxid
Dags för väte

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Säkra produktiviteten med system, såväl vid gruvdrift som dagbrott och vid smältverk.

Från övervakningen av gaskoncentrationen och luftkvaliteten i gruvor till kollisionsskydd för stora fordon på gruvplatsen: SICK erbjuder ett brett utbud med sensorer och system för att öka säkerheten och övervakningen av ev. farliga situationer. Utbudet från SICK innehåller lösningar för analys och övervakning av gruvgaskoncentrationen i kolgruvor. Tack vare dessa lösningar får den gruvansvarige även information för identifieringen av gruvområden där gruvarbetare får arbeta eller inte får arbeta, förutom värdefulla säkerhets- och ventilationsdata. Dessutom erbjuder SICK lösningar för skydd av mobila arbetsmaskiner, för kollisionsundvikande och tunnelvarningssystem i gruvor och dagbrott.

Trends & News

En blick på den döda vinkeln: aktiv kollisionsvarning för mobil automation

Med mobila arbetsmaskiner inträffar ofta arbetsplatsolyckor vid rangering och backning, i gruvdrift och vid dagbrott, med kommunala fordon och specialfordon inom lantbruk och skogsbruk. För övervakning av blindzoner bredvid och bakom mobila arbetsmaskiner finns ett aktivt förarassistanssystem med 3D-visionssensorn Visionary-B CV, som identifierar personer och objekt i döda vinkeln och varnar för kollisioner.

> Mer

Endast den som kontrollerar rörelserna kan förbättra dem

Gissa om…man kan placera armen på en skivspelare precis mellan två låtar på en LP med hjälp av en grävskopa eller om man kan hänga upp sex strumpor på fyra minuter med två grävmaskiner. Ja, det kan man. Med denna fingertoppskänsla hos grävskoporna vann kandidaterna sina vad på TV-programmet ”Wetten, dass...?” (”Slår vad om ...?”) Det som de klipska grävmaskinsfansen testade här är nämligen att få ett kommersiellt fordon att agera med hög noggrannhet, något som redan görs automatiserat inom lant- och skogsbruk, i vägarbeten eller gruvindustrin med mera.

> Mer

Systemavbrott i gruvan adé

Inom den kinesiska gruvindustrin används traditionellt sett vägningssystem för beräkning av kapaciteten. På grund av den tuffa omgivningen och framför allt vid dåligt väder leder detta ofta till systemavbrott eller felaktiga resultat. Systemleverantören måste du skicka sina serviceingenjörer till gruvan vid varje avbrott. Nu används flödesgivaren Bulkscan® LMS511. Den mäter volymerna på bandet på ett tillförlitligt sätt och förhindrar snedlägen på bandet, även vid dåligt väder.

> Mer

Mobile Connectivity: Intelligent uppkoppling och digitalisering

Gateway-systemet TDC (Telematic Data Collector) samlar och sparar data från sensorer via olika gränssnitt. Befintlig mobilkommunikation i systemet – WiFi eller Ethernet – överför datan till en kundserver eller SICK Cloud. Det går att göra analyser i TDC-systemet som ger realtidsrapporter (reaktioner) via I/O eller SMS (larm) baserade på inkommande data. In- och utgående data går sedan att använda för processoptimering nedströms och ökad transparens som ökar produktiviteten. SICK har kundspecifika molnlösningar (SaaS) som tillval.

> Mer

utmaningar

Övervakning och kontroll

Analysatorerna och analysatorlösningen övervakar och kontrollerar emissionsgränsvärdena, atmosfären i gruvorna och utsläppen av skadliga ämnen i miljön. MINESIC700 GHG från SICK övervakar CO2-värden inom gruvindustrin för att kontrollera utsläpp av växthusgaser och hör till företagets stora produktutbud.

Mätning

Sensorerna och sensorsystemen från SICK lämpar sig perfekt för exakt och direkt mätning av volym- och massaflöden. För optimal transportbandsanvändning och färre incidenter övervakas hastigheten, lasthöjden och fördelningen av bulkmaterial.

Säkra

Att skydda personalen, maskinerna och anläggningarna har allra högsta prioritet i en gruva. Sensorerna och sensorlösningarna från SICK säkrar riskområden, maskinlägen och maskinrörelser. De innovativa och banbrytande produkterna från SICK utför dessa arbetsuppgifter på ett utmärkt sätt.

Service

Experterna från SICK erbjuder kompetent rådgivning, kvalificerad support, detaljerad projektplanering och projektutveckling samt installations- och idrifttagningsarbeten. Dessutom erbjuder SICK underhåll vid planerad stilleståndstid och i nödfall.

Kollisionsvarning

3D-visionssensorer Visionary-B

3D-visionssensorn Visionary-B är perfekt som förarassistanssystem på tunga, terränggående kommersiellt fordon som används utomhus. Direktbilderna visas på monitorn och varnar operatören med optiska och akustiska signaler för överträdelser med avseende på 3D-detekteringsområdet. Systemet varnar föraren endast i kritiska situationer, t.ex. vid vändning. Som plug and play-lösning är Visionary-B lätt att konfigurera, snabbt klar att använda och enkel att hantera.

2D- och 3D-LiDAR-sensorer

2D- och 3D-LiDAR-sensorer erbjuder lösningar för ett brett spektrum av tillämpningar. De registrerade två- eller flerdimensionella konturdatauppgifterna kan både bearbetas externt och internt. Beroende på utförande är produkterna i LiDAR-sensorfamiljen väl lämpade för konturstyrning och kollisionsvarning i förarassistanssystem hos mobila arbetsmaskiner. Tack vare det robusta utförandet och den utmärkta prestandan även under ogynnsamma väderförhållanden utgör 2D- och 3D-LiDAR-sensorerna själva hjärtat i assistentsystemet för kollisionsvarning.

Förarassistanssystem

SICK erbjuder kompletta sensorsystemlösningar för förverkligande av förarassistanssystem och kollisionsvarning. Dessa intelligenta system minskar avsevärt kostnaderna för integration och utvärdering för maskintillverkare. Exempel på detta är sensorsystemen MINESIC .

Downloads