Kontakt
Feedback

Gruvindustri

Från övervakningen av gaskoncentrationen och luftkvaliteten i gruvor till kollisionsskydd för stora fordon på gruvplatsen: SICK erbjuder ett brett utbud med sensorer och system för att öka säkerheten och övervakningen av ev. farliga situationer. Utbudet från SICK innehåller lösningar för analys och övervakning av gruvgaskoncentrationen i kolgruvor. Tack vare dessa lösningar får den gruvansvarige även information för identifieringen av gruvområden där gruvarbetare får arbeta eller inte får arbeta, förutom värdefulla säkerhets- och ventilationsdata. Dessutom erbjuder SICK lösningar för skydd av mobila arbetsmaskiner, för kollisionsundvikande och tunnelvarningssystem i gruvor och dagbrott.

Gruvindustri
Branschsegment 1
Dagbrott
Branschsegment 2
Gruvdrift
Upp