Skid-detektion vid lyftinloppet

Skid med karosser identifieras framför lyftens inlopp med hjälp av den kompakta fotocellen WL27-3 Reflex Array. Fotocellen producerar en linje som används för att detektera olika medar på Skiden. På så sätt kompenseras lägestoleranser genom uppåt- och nedåtrörelser av Skiden på rulltransportören.