Säker positionsövervakning och överloppsskydd

Den beröringslösa säkerhetsbrytaren IN4000 detekterar lyftanordningens metall och stoppar lyftet säkert i vid förekommande nödfall. Skador i anläggningen och långa stilleståndstider undviks med säker detektering av förbipasseringen.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Rektangulär induktiv säkerhetsbrytare för positionsövervakning
  • Två OSSD-säkerhetsutgångar för direkt anslutning av sensorerna till en säker styrning
  • Aktiveringsområde upp till 20 mm
  • LED-statusindikering
  • Upp till Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Flexi-Loop-kompatibel M12 stickanslutning