Kontroll av utskjutande delar nära fordon

Inom fordonsproduktionen bestämmer två 3D streamingkameror Visionary-T DT volymen inom vilken fordonet skall vara positionerat. Sensorerna identifierar eventuella utskjutande delar på fordonet och förhindrar vid behov att hissen startar. Det undviker kollisioner. Digitala in- och utgångar förenklar integreringen av 3D-sensorer och möjliggör en snabb anpassning till olika fordonstyper. Nätverksanslutningen ger åtkomst till detaljerade detekteringsresultat och 3D-rådata och ökar sensorernas flexibilitet. Sensorerna identifierar dessutom om rätt fordonstyp finns i hissen eller om det saknas rörliga delar i karosseriet, t.ex. bagageluckor eller dörrar. Visionary-T DT ger en flexibel kontroll oberoende av fordonstyp.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  3D foto – flexibelt användbar inomhus
  • Tagning av upp till 50 3D-bilder per sekund
  • Avståndsvärden: 144 x 176 pixel per bildtagning
  • Utmatning av 3D-data via ett Gigabit-Ethernet-gränssnitt och enkla digitala utgångar
  • Tillhandahållande av applikationsspecifika data
  • Temperaturområde: 0 °C till 50 °C eller 0 °C till 45 °C (beroende på hus), IP-klassning: IP67