Mätning och kontroll av en svetsfog

Profiler2 mäter svetsfogens form direkt efter svetsning. Dessutom ger Profiler2 som 2D-laserprofilsensor olika funktioner som t.ex. mätning och utvärdering av svetsfogens höjd och bredd samt vinkeln på fastsvetsade element.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  En linje säger mer än bara en punkt
  • Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
  • Analysera upp till fyra områden samtidigt
  • Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
  • Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
  • Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
  • Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet