Kollisionsvarning vid hämtning av instrumentpaneler

Under slutmonteringen av instrumentpanelerna mäter avståndssensorerna Dx50 alt. Dx35 kontinuerligt avståndet till instrumentpanelen genom hela processen. Om ett minsta, tidigare inläst avstånd till instrumentbrädan underskrids sänker roboten rörelsehastigheten. Detta undanröjer risken för kollisioner mellan komponenten och roboten.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Den sanna storheten visar sig i applikationen – flexibel mätning eller koppling på upp till 35 m
  • Högsta tillförlitlighet, okänslighet mot störande omgivningsljus och bra pris-prestandaförhållande tack vare HDDM-tekniken
  • Mätområde från 0,05 m till 12 m på naturliga objekt eller från 0,2 m till 35 m på reflexfolie
  • Enheter med analog utgång och digital utgång eller bara kopplande
  • Infrarött eller rött transmitterat ljus i laserklass 1 eller 2
  • Repeterbarhet: 0,5 mm till 5 mm
  • Liten storlek
  • IO-Link
  • DT35-S – certifierad enligt ISO 13849 (PL b) och IEC 62998 (PC B)