Flexibel och komplett säkerhetslösning

Säkerhetsdörrarna måste hållas stängda tills de farliga rörelserna i en process eller på en maskin har avstannat. Den elektromekaniska säkerhetsbrytaren i14 Lock hindrar oskyddad åtkomst till maskinen och är integrerad i maskinstyrningen med hjälp av säkerhetsstyrningen Flexi Classic. Plockrobotmaskinerna blir alltmer komplexa på grund av ökad modularitet. Flexi Classic-systemet är förberett för framtida behov. Nödstoppknappen ES21 är oumbärlig för att omedelbart stanna en maskin med farliga rörelser.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara
  • Säkerhetsstyrning med modulär maskinvaruplattform
  • Spara konfigurationen i systemstickkontakten
  • Säkert styrningsnätverk med Flexi Line
  • Säker seriekoppling med Flexi Loop
  • Säker övervakning av drivanordningar
  • Säker analogvärdesövervakning
  • Licensfritt konfigurationsprogram Flexi Soft Designer
  Nödstoppsknapp för ett snabbt och pålitligt maskinstopp
  • Alternativt som påbyggnadsversion med hus eller inbyggnadsversion (Ø 22 mm)
  • Inbyggnadsversion för maskinens manöverpult med självövervakande kontakter mellan knapp och kopplingselement
  • Påbyggnadsversion för direkt montage i olika maskiner och anläggningar
  • Varianter med lysdiod-ringbelysning
  • Tillval med skyddskrage mot oavsiktlig aktivering
  Liten elektromekanisk säker låsfunktion med status-LED
  • Kompakt plasthus
  • Kabelinföring M20 x 1,5
  • Viloströmsprincip
  • Låsningsövervakning
  • LED-låsningsindikering
  • Hjälpupplåsning i tre sidor