Fordonsindustri med underleverantörer

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Funktionssäkerhet

Öka produktiviteten – med säkerhetslösningar från SICK

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

E-Mobility

Elbilstekniken innovationsdrivande

Allt fler fordon har elmotor i stället för förbränningsmotor, fordonen blir allt ”smartare” – utvecklingen av elbilstekniken har massiv påverkan på branschen. Man efterfrågar nya produktionskoncept och -processer...

mer

Industri 4.0 tar fart

Våra sensorlösningar för mobila plattformar

Flexibilitet är självklart: med vårt moduluppbyggda lösningssortiment för mobila plattformar kan du smidigt förverkliga spårstyrning, navigation, positionering, omgivningsdetektering, säkerhet och lasthantering.

mer
Fordonsindustri med underleverantörer
Produktionslogistik blir smart
Funktionssäkerhet
Samarbete i ögonhöjd
E-Mobility
Industri 4.0 tar fart

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Sensorlösningar för fordonsindustri med underleverantörer

Som oberoende och världsledande utvecklare och tillverkare av intelligenta sensorsystem har SICK satt sin prägel på fordonsbranschen under flera decennier. ”Sensor Intelligence.” från SICK bidrar till att göra produktionen säkrare, snabbare och flexiblare i stort som smått. Risker och felkällor (t.ex installation av felaktiga komponenter) upptäcks och förhindras. Intelligenta säkerhetssensorer sörjer för optimerad säkerhet för människor och maskiner. Ett brett urval av AUTO-ID-Tekniker stöttar vid spårning av installerade komponenter. På detta sätt använder SICK sin omfattande bransch- och sensorkompetens för att ta fram övertygande lösningar.

Trends & News

Beröringsfritt lokaliseringssystem Body Positioning System tilldelas AEE Innovation Award 2019

Vid sitt första deltagande vid Automotive Engineering Exposition AEE i Nürnberg i juni 2019 tilldelades SICK AG förstapriset i AEE Innovation Award 2019 med BPS5400, ett kamerabaserat lokaliseringssystem för fordonskarosser.

> Mer

Cobots Claus & Clara: samarbetande robotik med SICK Safety

Continental är en världsledande underleverantör till fordonsindustrin. Den ökande mångfalden av olika modeller och varianter av fordonsmodeller med kortare produktionscykler inom fordonsindustrin ökar även kraven på dynamiken hos underleverantörerna.

> Mer

Effektiv bilproduktion med RFID-teknik

Det är en lång väg mellan karossbygget och den första turen i den nya bilen. Vid många stationer måste man säkerställa att bilen tillverkas på just det sätt som kunden beställt. Audi löser denna uppgift i Neckarsulm med en fabriksövergripande RFID-baserad identifieringslösning.

> Mer

utmaningar

Säkerhet

Flexibla processer och samarbete mellan människa och robot ställer säkerhetstekniken i fordonsindustrin inför särskilda utmaningar. SICK erbjuder en bred teknikportfölj för säkerhetslösningar som med framgång kan integreras i maskin- och anläggningsstyrningar. Dessutom stöttar SICK kunden med omfattande tjänster, bl.a. rådgivning, hjälp vid idrifttagning, träning och utbildning.

Flexibel automatisering

Det ökande antalet fordonsvarianter och elektroniska komponenter och individuella önskemål från kunderna kräver en mycket flexibel och effektiv produktion. Moderna och intelligenta sensorer från SICK sparar inställningarna, lär sig själva, har diagnosförmåga och genomför självständiga utvärderingar och skickar tillbaka sensordata till processen. På så sätt bidrar sensorerna i hög grad till lösningen av kraven på en flexibel automatisering.

Kvalitetskontroller

SICK har den rätta lösningen för alla applikationer inom kvalitetskontroll: direktavkännande fotocell för närvarokontroll av komponenter i monteringsprocessen, mätsensorer för felaktig plats för exakt komponentmätning, 2D-visionssensorer för komponentdetektering och 3D-visionssensorer för high-end-kontroll. Alla dessa sensorer säkerställer den nödvändiga höga kvalitetsnivån.

Track and trace

Tillförlitlig objektidentifiering är en förutsättning för ett jämnt produktionsförlopp och utgör grunden för spårbarhet och kontinuerlig kvalitetsförbättring. SICK har en bred portfölj med RFID-teknik och fast installerade och mobila läsenheter för streckkoder och 2D-koder. Detta möjliggör en avbrottsfri spårbarhet längs hela tillverkningsprocessen. Oavsett om det gäller 1D, 2D, 3D eller RFID – med 4Dpro erbjuder SICK enhetlig anslutningsteknik, enhetligt användargränssnitt och enhetliga tillbehör.

Downloads