Förpackning

Uppnå mer med intelligenta sensorer

mer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Bevisat säker

Tillförlitliga sensorlösningar för ökad livsmedelssäkerhet

Framsteg inom livsmedelstekniken, globaliseringen av handeln, men även våra förändrade matvanor, har skapat nya ramvillkor för produktion och konsumtion av livsmedel...

mer

Smart Motor Sensors

Insatta vet mer – med smarta motorsensorer i centrum

SICK:s smarta motorsensorer får fram data mitt i produktionen. Tillståndsdata för maskiner och servomotorer hjälper till att tidigare detektera fel, åtgärda dem snabbare eller förhindra dem helt. SICK sätter dessutom in hela sitt kunnande för att ge kunderna den insyn som krävs för förutseende underhåll.

Mer
Förpackning
Produktionslogistik blir smart
Samarbete i ögonhöjd
Bevisat säker
Smart Motor Sensors

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Uppnå mer med intelligenta sensorer

I förpackningsindustrin behövs sensorer och sensorsystem som är specialanpassade för komplicerade och växlande uppgifter samtidigt som de ska motsvara ständigt mer krävande standarder beträffande varumärkesskydd, säkerhet och dokumenterbarhet.

Från robusta, fukthärdiga enstråliga ljusbommar för glasdetektering med hjälp av intelligenta kamerasensorer till positionskontroll av förpackningskomponenter ända till säkerhetslasercannrar för säkring av lastningsrobotar: sensorer och system från SICK uppfyller förpackningsindustrins alla krav.

Trends & News

Konstant kontroll av filmbanor så att inget går fel

Inom konsumentvaruindustrin, särskilt vad gäller förpackning och tryckning, är behandlingen av filmbanor en särskild utmaning. Exakt styrning av materialbanan, korrekt materialspänning inne i maskinen eller skärning på korrekt ställe i slutet av banan är avgörande för effektiva och exakta processresultat. Lösningarna från SICK hjälper till med alla dessa processsteg – till exempel med rätt registreringssensorer eller automationsljusridåer.

> Mer

Kvalitetskontrollsystemet Label Checker kontrollerar befintligheten av utgångsdatum

Kvalitetskontroller blir allt viktigare. Inom livsmedelsindustrin är det av yttersta vikt att kunna garantera hållbarheten på produkterna, vilket framgår om och om igen av rapporteringen kring livsmedelsskandaler. Den tyska ekoproducenten Midsona Deutschland har därför beslutat sig för Label Checker från SICK .

> Mer

3D-lokalisering med Belt-Picking-SensorApp för pick-and-place-uppgifter

Inom livsmedelsindustrin är en hygiensk primärförpackning av känsliga öppna livsmedel mycket viktig. För att möjliggöra den här processen i en robotcell arbetar SICK tillsammans med robottillverkaren Stäubli. 3D-vision-sensorn TriSpectorP1000 från SICK och den fyraxliga FAST picker TP80 he från Stäubli löser tillsammans plockprocesser på det löpande bandet. 3D-delarna lokaliseras därmed med Belt-Picking-SensorApp och implementeras med hjälp av SICK AppSpace.

> Mer

utmaningar

Flexibel automation - detektera och mäta

Olika inköpsstorlekar och individuella kundönskemål kräver flexibla maskiner och ett brett spektrum av intelligenta sensorer för att detektera objekt och för att mäta fysiska storheter. Intelligenta sensorer från SICK lär sig själva, har diagnosförmåga och bidrar i stor utsträckning till lösningen av dessa uppgifter. Förebyggande underhåll minskar stilleståndstiderna. Smart Tasks levererar korrekt information för processeffektivitet i rätt tid direkt från sensorn. Därmed blir industri 4.0 verklighet.

Säkerhet - säkra

Den modulära uppbyggnaden av moderna förpackningsmaskiner och -anläggningar kräver ett intelligent och flexibelt säkerhetskoncept. SICK garanterar med sina säkerhetslösningar skydd av människa och maskin, optimerar produktionen och reducerar maskinens ytbehov. Att utveckla och erbjuda globalt standardiserade tjänster kring säkerhetstekniken står i centrum för våra uppgifter. Till detta hör idrifttagande, reparation och modernisering. I egenskap av ackrediterat inspektionsställe erbjuder SICK inspektion av skyddsåtgärder enligt gällande föreskrifter och standarder globalt.

Kvalitetskontroll – Övervaka och kontrollera

I alla branscher inom förpackningsindustrin, vare sig det handlar om läkemedel, kosmetika, livsmedel och drycker, hushållsvaror eller hygien, räknas tillförlitlig kvalitet och varor till viktiga företagsmål. För att garantera en kontinuerligt god kvalitet vid höga genomströmningshastigheter på förpackningsmaskiner krävs en kvalitetskontroll som motsvarar de högsta kraven. Vare sig det handlar om standardsensorik, kompletta system eller servicetjänster erbjuder SICK intelligenta sensorlösning med toppmodern teknik för alla förpackningsbranscher. Kvalitet är ingen slump.

Track-and-Trace – Identifiera och följa

En tillförlitlig objektidentifikation är grunden för spårbarhet med serialisering och aggregation och för en kontinuerlig kvalitetsförbättring. Dessutom krävs kompletta systemlösningar för inventariehantering och återanvändbarhet av flergångsbehållare och förpackningar. Därför har SICK ett brett sortiment, från kompakta, lättintegrerade enheter till konfigurerbara, fristående lösningar och programmerbara höghastighetskameror. Vid fast installerade och mobila läsenheter använder SICK olika teknologier för att registrera streckkoder, 2D-koder och RFID.

Downloads