Klassificering av flygplan och bestämning av noshjulets vridvinkel

Kortfattad beskrivning

Flygplanen trycks tillbaka från baspositionen och transporteras till underhållshangarerna av truckar utan dragstång. När flygplanen kopplas på klassificerar laserscannern LD-OEM 1000 motsvarande flygplansmodell och tilldelar den en max. styrvinkel. Styrvinkeln på flygplanets noshjul övervakas under hela transporten via laserscannern, varvid ett överskridande av den max. tillåtna styrvinkeln meddelas till truckföraren via en display – vid ett överskridande av den tillåtna styrvinkeln måste noshjulet kontrolleras av en tekniker. Denna applikation har utvecklats och patenterats av kunden.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Laserteknologi med stor räckvidd inom industriområden med höga krav
  • Stor räckvidd även på mörka ytor
  • Ögonsäker laserteknik
  • Hög vinkelupplösning på upp till 0,125 grader
  • Hög okänslighet mot direkt solljus och andra infraröda ljuskällor
  • Synkronövervakning av upp till fyra definierbara lediga fält
  • Realtidsutmatning av mätdata via Ethernet-gränssnitt
  • Genomgående avkänning med en jämn laserpunkt över hela vinkeln på 360 grader