Bestämning av avstånd till flygplan vid dockning till passagerarbryggor

Kortfattad beskrivning

För bestämning av flygplanens position och positionering av passagerarbryggorna används en 2D-laserscanner som elementär del av flygplansdockningssystemet.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Laserteknologi med stor räckvidd inom industriområden med höga krav
  • Stor räckvidd även på mörka ytor
  • Ögonsäker laserteknik
  • Hög vinkelupplösning på upp till 0,125 grader
  • Hög okänslighet mot direkt solljus och andra infraröda ljuskällor
  • Synkronövervakning av upp till fyra definierbara lediga fält
  • Realtidsutmatning av mätdata via Ethernet-gränssnitt
  • Genomgående avkänning med en jämn laserpunkt över hela vinkeln på 360 grader