Flygplats

Vi ser till att allt landar där det ska – flygfrakt, flygbagage, flygcatering och du själv.

Se trailer

Logistiken blir smart

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

Företagen står inför en stor utmaning: att agera så effektivt som möjligt. Materialflöden och intralogistiska förlopp måste vara optimalt anpassade till varandra vid varje tidpunkt. Om en punkt hakar upp sig påverkar det hela den värdeskapande kedjan – och slutligen även konkurrenskraften. Intelligenta sensorer och system i nätverk säkerställer effektiva logistiska förlopp inom ramen för Industri 4.0.

Mer

The Baggage Connection

Bagagespårbarhet med laser-, kamera- och RFID-teknik

ta reda på mer
Flygplats
Logistiken blir smart
The Baggage Connection

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Vi ser till att allt landar där det ska – flygfrakt, flygbagage, flygcatering och du själv.

Det felfria genomförandet av många logistikprocesser på flygplatserna uppfylls av sensorer och sensorlösningar från SICK. Flygplanet hamnar exakt på avsedd position, flygfraktscontainrarna i rätt fraktflygplan och passagerarnas bagage i rätt händer. Sensorerna från SICK styr och övervakar varje rörelse exakt och tillförlitligt. De är integrerade i många tillämpningar som i passagerarbryggor, markfordon, bagage- och flygfraktslogistik, tillträdeskontrollsystem för säkerhetsområden, övervakningsanläggningar för byggnader, fria ytor och cateringområdet.

Trends & News

Fältuppsikt

Vid flygplanens markhantering uppstår skador på flera miljarder dollar varje år som leder till höga ersättningar för försäkringsgivaren. Därför belastas marktrafiktjänsten med högre försäkringspremier. För att undvika skador satsar Lufthansa LEOS GmbH på SICKs erfarenhet inom laserscanning vid push-back av flygplan och provar förarassistanssystemet APS från SICK i sin flotta med push-backtruckar. LEOS driver en flotta med sammanlagt 38 push-backtruckar i Frankfurt och München. Varje truck utför i genomsnitt mellan åtta och femton dragningar eller pushbacks per dag. Då kan det inträffa kollisioner med objekt eller andra fordon som befinner sig på start- och landningsbanan eller i hangaren.

> Ta reda på mer

Bagagespårbarhet utan luckor

Förlorade väskor är mer än en förargelse. De minskar flygbolagets kundnöjdhet och genererar kostnader på löpande band. IATA Resolution 753 som snart träder i kraft ska ändra detta – med det utmanande målet på en hundraprocentig lucklös spårning av bagage. Då är det bra om man kan använda en erfaren partner. Med laser-, kamera- och RFID-teknik har SICK alla tre möjligt tekniker för bagagespårning och erbjuder stöd från en enda leverantör. Så får man lösningar med extrem lång livscykel.

> Ta reda på mer

utmaningar

Mätning

Lösningar från SICK mäter tillförlitligt avstånd, överhäng, profiler, volymer samt vikter och möjliggör på så sätt optimerade processer och högsta tillförlitlighet för alla processer. Sensorerna stöder passagerarbryggans dockning, kontrollerar bagage gällande övermått, fastställer flygfraktens volym och kontrollerar flygfraktcontainerns kontur.

Detektering

Sensorer från SICK är perfekta för närvarokontroll av personer och objekt av alla typer. Identifiering av passagerares rörelseriktning men även av flygbagages och flygfrakts framkanter, nivåer och utskjutande delar ger processer med högsta prestanda. Här erbjuder SICK en passande lösning för varje uppgift.

Identifiering

Snabb och tillförlitlig identifiering av koder på bagage och fraktkollin är grundförutsättningen för automatisk sortering och lagring. SICK erbjuder skalbara lösningar för alla kodtyper med samtliga identifikationstekniker (laser, kamera, RFID) som kan anpassas flexibelt till tillämpningens krav.

Säkra

Flygplatser är föremål för tuffa säkerhetskrav. Övergångar mellan land- och luftsidan måste vara säkert övervakade och flygplatsbyggnaden måste ha effektivt skydd. Dessutom måste riskområden säkras, för att garantera personskydd och säkerställa högsta tillgänglighet av anläggning. Sensorlösningar från SICK stöder detta.

Downloads