Kontakt
Feedback

Flygplats

Vi ser till att allt landar där det ska – flygfrakt, flygbagage, flygcatering och du själv.

Det felfria genomförandet av många logistikprocesser på flygplatserna uppfylls av sensorer och sensorlösningar från SICK. Flygplanet hamnar exakt på avsedd position, flygfraktscontainrarna i rätt fraktflygplan och passagerarnas bagage i rätt händer. Sensorerna från SICK styr och övervakar varje rörelse exakt och tillförlitligt. De är integrerade i många tillämpningar som i passagerarbryggor, markfordon, bagage- och flygfraktslogistik, tillträdeskontrollsystem för säkerhetsområden, övervakningsanläggningar för byggnader, fria ytor och cateringområdet.

Flygplats

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

 
Intelligenta sensorlösningar från SICK driver utvecklingen av nätverk
inom tillverkning och logistik framåt. 
 
 
Baggage Connection Image
Baggage Connection Image

The Baggage Connection

Bagagespårbarhet med laser-, kamera- och RFID-teknik

Upp