Fartygstillverkning, varvsindustrin och underleverantörer

Med ombord redan från början

Se trailer

För ren luft på haven

Processkontroll och emissionsmätning

Analysatorlösningar övervakar och kontrollerar utsläpp av skadliga ämnen till luften från fartyg och säkerställer överensstämmelse med emissionsgränsvärden. När LNG används för Dual-Fuel-motorer mäter MARSIC fartygsemissionsmätenheten metan. Gasflödesmätaren FLOWSIC mäter dessutom gasförbrukningen av LNG-drivna motorer.

Se trailer

Med säkerhet på rätt väg

Detektion av personer

Det finns inget recept mot hög sjögång, men däremot för att rädda liv. Ofta används videokameror för övervakning av fartygens utomhusområden. I kombination med LiDAR-sensorer från SICK skapar dessa tillförlitliga larmsystem överbord och hjälper till att rädda liv.

Flödesstyrningssystem från SICK

Nyckelfärdiga lösningar för mätning av naturgas

Se trailer

Alltid aktuella data

Från sensorn till molnet

Med mer än 40 000 sensorlösningar är SICK-produktutbudet lämplig för nästan alla användningsområden ombord. Sensorer säkerställer ständig tillgänglighet till aktuella data. Oavsett om det är en enda enhet eller en systemlösning: De möjliggör effektiv datakommunikation via molnet – både ombord på ett enda fartyg i en flotta och i eller över hela nätverket av fartyg.

Mer

SICK finns här för dig

Underhåll och reparation

Rådgivning, planering, projektplanering, teknik, installations och idrifttagning: SICK ger dig omfattande kompetens från ett och samma ställe. Naturligtvis är SICK också vid din sida snabbt och enkelt med underhåll och reparationer.

Mer
Fartygstillverkning, varvsindustrin och underleverantörer
För ren luft på haven
Med säkerhet på rätt väg
Flödesstyrningssystem från SICK
Alltid aktuella data
SICK finns här för dig

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Med ombord redan från början

Green Shipping, effektiv drift, säkerhet och digitalisering ombord: Konstruktörer, varv och rederier arbetar med framtidsorienterade koncept för sjöfart. Sensorteknik från SICK. SICK övertygar med omfattande rådgivning och med konstruktion, installation och idrifttagning av sensorer och sensorlösningar.

Trends & News

Etappseger: Tryck leder till handling

Den marina energiomställningen har officiellt initierats och har nu nått en effektiv nivå. Sensorerna från SICK mäter Co-emission2-emission i förbränningsprocesser och är tillåten för Emission Reporting på Eu-nivå och internationell nivå. I framtiden kommer än fler företeelser ändras ombord.

> Mer

Avstånd ombord: SICK-sensorlösningar på fartyg i tider när det krävs social distans

Genom att räkna personer i definierade fria och slutna utrymmen samt för att se till att personer håller det rekommenderade minimiavståndet erbjuder SICK sensorlösningar som inte behandlar personlig information. På detta sätt säkerställer redaren att dataskyddsreglerna följs. Samtidigt följer man de nya hygienkoncepten för infektionsprevention.

> Mer

Dags för väte

För att skynda på skiftet till förnybar energi är det nödvändigt med en effektiv och kostnadseffektiv framställning av grönt väte. SICK stöttar denna strävan med anpassad sensorteknik på många mätpunkter och arbetar kontinuerligt med att utveckla teknikerna för framtida användning av väte.

> Mer

Downloads