Kontakt
Feedback

Fartygstillverkning, varvsindustrin och underleverantörer

Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har antagit föreskrifter för att minska utsläppen från fartyg. Analysatorerna från SICK övervakar t.ex. avgasskrubber som tar bort SO2 ur avgaserna från fartygens dieselmotorer. Dessutom mäter analysatorlösningarna från SICK ytterligare komponenter som CO, CO2, H2O, NH3, O2 och CH4 i frånluften från turbiner och beredare, före och efter katalysatorer eller gasskrubber. Dessutom erbjuder SICK lösningar för volymflödesmätningen av gaser, t.ex. avgaser och naturgas som bränsle. Detta kan ske både vid avlastning och lastning av lastgodset, eller direkt för bestämning av bränslemängden som sprutas in i motorn. Sensorerna från SICK övervakar även lastningsmängden vid lastning av bulkmaterial och förhindrar kollision mellan kranarna.

Fartygstillverkning, varvsindustrin och underleverantörer
Branschsegment 2
Jakter

MARSIC ship emission measuring device from SICK: Safely on the right course

Upp