Tillförlitlig närvarodetektion av kretskort

Kretskorten skräddarsys mekaniskt, så att det ofta uppstår större brytningar och hål vid kretskortsanvändning. Den direktavkännande fotocellen WTB4FT DoubleLine med två logiskt länkade ljuslinjer tolererar dessa större brytningar utan felkopplingar och ökar därmed maskinens tillgänglighet. Tack vare den höga okänslighet mot störande omgivningsljusljus identifieras kretskorten på ett tillförlitligt sätt även när de är direkt utsatta för kamerabelysningen.

 • Följande produkter kan användas
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Ledare, 4-trådig, 2 m
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, Kabel, tryck-vrid-komponent
  • Smart Sensor: Effektiv kommunikation, Diagnos, Smart Task, Enhanced Sensing (Baslogik)
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Ledare, 4-trådig, 2 m
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, Kabel, tryck-vrid-komponent
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Baslogik), Effektiv kommunikation, Diagnos, Smart Task
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 4-polig
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, Kabel, tryck-vrid-komponent
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Baslogik), Effektiv kommunikation, Smart Task, Diagnos
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Kabel med kontakt M8, 4-polig, med räfflad förskruvning, 115 mm
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, Kabel, tryck-vrid-komponent
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Baslogik), Effektiv kommunikation, Smart Task
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Kabel med stickkontakt M8, 4-polig, 110 mm
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, Kabel, tryck-vrid-komponent
  • Smart Sensor: Enhanced Sensing (Baslogik), Effektiv kommunikation, Diagnos, Smart Task
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 2 m
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, tryck-vrid-komponent
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Kabel, 3-ledare, 2 m
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, tryck-vrid-komponent
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, tryck-vrid-komponent
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Stickkontakt M8, 3-polig
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, tryck-vrid-komponent
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Kabel med kontakt M8, 3-polig, 110 mm
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, tryck-vrid-komponent
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck
  Fotoceller och ljusbommar
  W4F
  • Sensorprincip: Direktavkännande fotocell
  • Räckvidd min / max: 7 mm / 120 mm
  • Anslutningstyp: Kabel med kontakt M8, 3-polig, 110 mm
  • Ljustyp: Synligt rött ljus
  • Inställning: Teach-in-knapp, potentiometer, tryck-vrid-komponent
  Uppgifter
  Jämför nu
  Styck