Intelligenta säkerhetslösningar

Säkerhetsdörrarna måste normalt hållas stängda tills en process eller en maskin har stannat. Den elektromekaniska säkerhetsbrytaren i14 Lock hindrar oskyddad åtkomst till maskinen och är integrerad i maskinstyrningen med hjälp av säkerhetsstyrningen Flexi Classic. Flexi Classic-systemet är även förberett på bästa sätt för framtida behov, t.ex. med ökad modularitet för bestyckningsmaskinerna.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Effektiv säker styrning, enkel att hantera
  • Vridströmbrytare för enkel funktionsinställning
  • Modulärt expanderbart
  • Direkt kabeldragning med varje typ av sensor
  • Logiska länkar: AND, OR, muting, bypass, återställning, övervakning av externa enheter
  • Integrering av alla vanligt förekommande fältbussar
  • Integrerad, säker Flexi Loop-seriekoppling
  • Speciella muting-moduler uppfyller alla krav för en anspråksfull muting-applikation
  Nödstoppsknapp för ett snabbt och pålitligt maskinstopp
  • Alternativt som påbyggnadsversion med hus eller inbyggnadsversion (Ø 22 mm)
  • Inbyggnadsversion för maskinens manöverpult med självövervakande kontakter mellan knapp och kopplingselement
  • Påbyggnadsversion för direkt montage i olika maskiner och anläggningar
  • Varianter med lysdiod-ringbelysning
  • Tillval med skyddskrage mot oavsiktlig aktivering
  Liten elektromekanisk säker låsfunktion med status-LED
  • Kompakt plasthus
  • Kabelinföring M20 x 1,5
  • Viloströmsprincip
  • Låsningsövervakning
  • LED-låsningsindikering
  • Hjälpupplåsning i tre sidor