Transportenheter – implementera Hermes Standard sömlöst

SensorApp Hermes SMEMA Connect från SICK gör det möjligt att använda en transportenhet med SMEMA-gränssnitt mellan två maskiner med Hermes Standard-gränssnitt. Eftersom Hermes-meddelanden översätts till SMEMA-signaler och tvärtom kan man inte bara säkerställa inte bara den fysiska kretskortstransporten utan även samtidigt överföring av den tillhörande Hermes-datauppsättningen. Denna lösning är alltså ett kostnadseffektivt och resursbesparande sätt att implementera sömlös Hermes-kommunikation i befintliga SMT-linjer.