Tillförlitlig detektion av kretskort

Felkopplingar vid detektering av kretskort pga spår eller speglande ytor kan ge kostsamma störning i produktionsprocessen. Den ultralilla direktavkännande fotocellen WTB2S-2 med linjeformad ljuspunkt löser dessa utmaningar, även där det är trångt.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Ultraliten och ultrastark
  • Givare med bakgrundsavbländning utan nämnvärd svart-vitt-förskjutning
  • PinPoint-2.0-LED med långa räckvidder och hög reservfaktor
  • En mångfald användningsmöjligheter tack vare skarpt avgränsad, laserliknande eller linjeformig ljusfläck
  • Detektering av högtransparenta och reflekterande objekt via givare med V-optik
  • Reflektor fotoceller med autokollimation och väl synlig ljusfläck