Lödpasteinspektion i hög hastighet

Fel vid lödpastetryck är den vanligaste orsaken till defekter som fastställs efter reflow-lödning. 3D-visionssensorn Ranger3 möjliggör snabba och noggranna 3D-inspektioner av de minsta lödpastestrukturer tack vara sin unika CMOS-sensor. På så sätt kan man uppnå hög tryckkvalitet och sänka kostnader för efterarbete. Sensorn utmärker sig genom enastående förhållande mellan hastighet och upplösning och möjliggör mycket snabba produktionscykler. Ranger3 inspekterar kretskortsytor med upp till 307 cm²/s – vid en XY-upplösning på 20 µm och en höjdupplösning på 1,2 µm.