Förverkliga Hermes-standard på lastningsenheten

Hermes Standard Solutions-lösningsportfölj möjliggör integration av en laddningsenhet, med SMEMA-gränssnitt i Hermes-nätverket oavsett tillverkare. Genom att integrera identifieringssensorer kan dessutom board-ID och magasin-ID registreras och skickas vidare via Hermes-gränssnittet. Den modulbaserade hårdvaru- och programportföljen kan alltid anpassas till enskilda tillämpningsfall och möjliggör även vertikal integration i överordnade produktionssystem via både industri-PC-CFX-standarden och skräddarsydda IoT-protokoll.

Hermes Standard Image

The Hermes Standard Nonstop

ENKEL EFTERINSTALLATION AV SMEMA-ANLÄGGNINGAR

Läs mer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer