Små förarlösa fordon (Carts)

Kostnadseffektiva, förarlösa transportvagnar ska ibland köra igenom trånga produktionspassager utan risk för personer, maskiner och transportgods. Matchande sensor- och systemlösningar från SICK hjälper till att säkert skydda människor och material mot kollisioner och samlar samtidigt in all nödvändig data för tillförlitlig och flexibel navigation av de förarlösa transportvagnarna.

Små förarlösa fordon (Carts)

Ökad effektivitet för hela leverantörskedjan

 
Intelligenta sensorlösningar från SICK driver utvecklingen av nätverk
inom tillverkning och logistik framåt.