Traypositionering på lastnings- och lossningsenhet

Alla trays blir precisionspositionerade av miniatyrljusbom W4SL-3 vid lastning och lossning för att ge positionsexakt robotgripning och undvika kollisioner med komponenterna. Ljusbommens exakta laserljusfläck ger mycket noggrann kopplingsfunktion.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Laserprecison för mycket små och transparenta objekt
  • Väl avgränsad, tydlig laserljusfläck, laserklass 1
  • Teach-in-knappen kan kopplas om mellan detektering av transparenta och icke-transparenta objekt
  • Räckvidder från 25 mm till 60 m
  • Senaste SICK-specifika ASIC- och lasertekniken med en andra sändar-LED åstadkommer en enastående bakgrundsavbländning och okänslighet mot störande omgivningsljus
  • Injustering kan valfritt göras med teach-in-knapp, potentiometer, kabel eller IO-Link

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer