Spårbarhet av arbetsstyckets bärare med RFID

RFID-transpondern monterad på arbetsstyckets bärare säkerställer spårbarhet till alla monteringsstationer. RFID i produktfamiljen RFH6xx kan både läsa och skriva produktinformation och resulterande individuella tillverkningskommandon på transpondern.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Intelligent identifiering med RFID
  • 13,56-MHz-RFID-skriv-/läsenhet för läsavstånd upp till 240 mm
  • Transponderkommunikationen motsvarar ISO-15693-standard
  • Kompakt, industrianpassad konstruktion med integrerad antenn
  • Integrerade protokoll tillåter åtkomst till standardfältbusstekniken
  • En effektiv processor som löser styrningsuppgifter självständigt
  • Flexibel triggerstyrning
  • Stöttar parameterkloning med hjälp av ett MicroSD-minneskort
  • Integrerad diagnosfunktion

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

Läs mer