Säker produktivitetsökning för arbetsstationer med PSDI-funktion

PSDI-funktionen i en optoelektronisk skyddsanordningar och en säker styrning gör det möjligt för operatören att starta maskintakten bara genom att lämna skyddsfältet när maskinen är färdigladdad. Tvåhandsmanövrering och fotpedal behövs inte. Arbetsstationerna blir inte bara mer produktiva utan uppfyller även europeiska säkerhetsstandarder.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Den säkra styrningen som kan programmeras via mjukvara
  • Säkerhetsstyrning med modulär maskinvaruplattform
  • Spara konfigurationen i systemstickkontakten
  • Säkert styrningsnätverk med Flexi Line
  • Säker seriekoppling med Flexi Loop
  • Säker övervakning av drivanordningar
  • Säker analogvärdesövervakning
  • Licensfritt konfigurationsprogram Flexi Soft Designer
  Den lilla ljusridån med högsta skyddsnivå
  • Twin-Sticks: sändare och mottagare i en kompakt kåpa
  • Olika skyddsfälthöjder, graderad till vardera 60 mm
  • Diagnos genom skyddsfältvisualisering
  • Idrifttagning och inriktning med hjälp av färgade lysdioder, konfiguration utan mjukvara
  • Kaskadering möjlig
  • Applikationsspecifika fästen