Övervakning av cylinderläge vid höga temperaturer

Magnetcylindergivare MZT8 passar för övervakning av cylinderpositioner i process- och hanteringsmaskiner. Temperaturtålighet upp till 100 °C säkrar tillförlitlig drift även vid extrema omgivningsförhållanden.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Magnetcylindergivare med exakt kopplingspunkt för T-spår
  • Kan användas i alla konventionella cylindrar, linjära slider och gripare med T-spår samt med adapter i rund-, drag- och profilstångcylinder och cylindrar med laxstjärtspår
  • Montering av sensorn ovanifrån i spåret möjliggör enkel och snabb montering
  • Kombinerad fästskruv (insexskruv och spårskruv)
  • Högtemperaturvarianter: temperaturhärdig upp till 100 °C
  • Mycket kort sensorhus för användning i kompaktcylindrar
  • IP-klassning IP 67, IP 68, IP 69K