Kvalitetskontroll med laserlinje

Laserprofilsensorn Profiler känner av en profil med en laserlinje. Denna information möjliggör en kontroll av konventionella kvalitetskriterier inom enhetsmontering. Integrerade mätfunktioner som mätning av höjd, radie och lutning skapar snabbt ett testförlopp. Komplexa uppgifter kan lösas effektivt och prisvärt om det hela kombineras med ett avståndsmätningssystem.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Positioneringsgivare för stora pneumatikcylindrar och drivenheter
  • Positionssensor för användning på pneumatiska cylindrar
  • Sensorvarianter med mätområden från 107 mm till 1 007 mm
  • Analoga utgångar (för ström eller spänning), kopplingsutgång och IO-Link
  • Montering med adaptrar för ett flertal cylindertyper är möjlig (t.ex. dragstångscylinder, rund cylinder, profilcylinder)
  En linje säger mer än bara en punkt
  • Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
  • Analysera upp till fyra områden samtidigt
  • Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
  • Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
  • Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
  • Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet
  Mätning med högsta hastighet för linjära direktdrivningar
  • Absolut mätsystem för linjära direktdrivningar
  • Mätlängder: upp till 16 384 mm
  • Höga förflyttningshastigheter: upp till 10 m/s
  • Status-LED
  • Beröringsfritt mätsystem; läsavstånd till magnetband: upp till 0,8 mm
  • Elektronisk märkskylt
  • ETL70 med enkabelteknik tack vare HIPERFACE DSL®-gränssnitt
  • STL70 med HIPERFACE®-gränssnitt
  Mätning av position och hastighet med största möjliga precision
  • Beröringsfri, absolut positions- och hastighetsbestämning utan referenskörning
  • Med HIPERFACE® -eller SSI-gränssnitt
  • Mätlängder upp till 4 meter
  • För höga förflyttningshastigheter upp till 10 m/s
  • Tillförlitliga mätningar även vid nedsmutsning eller kondens av magnetbandet
  • Litet, kompakt läshuvud
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d (HIPERFACE®-gränssnitt)