Kostnadseffektivt skydd av riskområden på delvis automatiserade arbetsplatser

Arbetsplatser inom kretskortsproduktion är ofta delvis automatiserade. Tillförlitlig säkerhetsteknik är nödvändig för att skydda maskinoperatören från faror. Den säkra ljusridån C4-RD typ-4 är en kostnadseffektiv lösning för att säkra riskområden och den ger högsta möjliga säkerhet för fingrar och händer. Tack vare simultan användning av flera ljusridåer kan riskområden dessutom övervakas oberoende av varandra. Om t.ex. den främre, säkra ljusridån stoppas kan arbetsprocessen fortsätta i det bakre området. Detta minimerar stilleståndstiderna och ökar produktiviteten.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Den lönsamma lösningen för små utrymmen
  • Skyddsfältshöjder: 150 mm till 1 200 mm, tillgängliga i steg om 50 mm
  • Smala, smarta hållare och avsaknad av blindzoner
  • Robust hus och hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • Standardiserat anslutningsteknik och Status-LED
  • Upplösningar: 14 mm och 30 mm
  • Typisk räckvidd upp till 4,5 m