Kontroll av längd-/höjdgeometrin under den pågående processen

Den konfigurerbara Profiler2 objektytorna med hög precision på x- och z-axeln. Upp till fyra områden kan analyseras samtidigt med en enda mätning. Samtidigt kan en av de tio integrerade mätfunktionerna väljas. Den integrerade CMOS-mottagarenheten garanterar en stabil mätning och programmet som följer med produkten sörjer för en lätt idrifttagning och en utmärkt visualisering av mätprocessen.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  En linje säger mer än bara en punkt
  • Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
  • Analysera upp till fyra områden samtidigt
  • Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
  • Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
  • Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
  • Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet