Intelligent ingångsskring för högsta produktivitet

Maximalt personskydd i monterings- och kontrollstatinoer med samtidigt minimal begränsning av ingångsmöjligheten kräver en intelligent lösning. En säkring i U-form kan enkelt realiseras utan luckor med den säkra ljusridån miniTwin4. Lösningen är kostnadseffektiv eftersom det inte krävs ytterligare säkerhetskomponenter tack vare kaskaderingen.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Den lilla ljusridån med högsta skyddsnivå
  • Twin-Sticks: sändare och mottagare i en kompakt kåpa
  • Olika skyddsfälthöjder, graderad till vardera 60 mm
  • Diagnos genom skyddsfältvisualisering
  • Idrifttagning och inriktning med hjälp av färgade lysdioder, konfiguration utan mjukvara
  • Kaskadering möjlig
  • Applikationsspecifika fästen