Automatisk urlastning från arbetsstyckets bärare

Ett handlingsystem kan styras säkert och exakt genom att använda den analog positioneringsgivaren MPA. Beroende på drivningskoncept, lämpar sig även en kompakt, högupplösande linjär absolutgivare TTK70 eller ett motor-feedback-system för denna uppgift, mest idealiskt med HIPERFACE DSL®.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Positioneringsgivare för stora pneumatikcylindrar och drivenheter
  • Positionssensor för användning på pneumatiska cylindrar
  • Sensorvarianter med mätområden från 107 mm till 1 007 mm
  • Analoga utgångar (för ström eller spänning), kopplingsutgång och IO-Link
  • Montering med adaptrar för ett flertal cylindertyper är möjlig (t.ex. dragstångscylinder, rund cylinder, profilcylinder)
  Mätning med högsta hastighet för linjära direktdrivningar
  • Absolut mätsystem för linjära direktdrivningar
  • Mätlängder: upp till 16 384 mm
  • Höga förflyttningshastigheter: upp till 10 m/s
  • Status-LED
  • Beröringsfritt mätsystem; läsavstånd till magnetband: upp till 0,8 mm
  • Elektronisk märkskylt
  • ETL70 med enkabelteknik tack vare HIPERFACE DSL®-gränssnitt
  • STL70 med HIPERFACE®-gränssnitt
  Mätning av position och hastighet med största möjliga precision
  • Beröringsfri, absolut positions- och hastighetsbestämning utan referenskörning
  • Med HIPERFACE® -eller SSI-gränssnitt
  • Mätlängder upp till 4 meter
  • För höga förflyttningshastigheter upp till 10 m/s
  • Tillförlitliga mätningar även vid nedsmutsning eller kondens av magnetbandet
  • Litet, kompakt läshuvud
  • Certifierade enligt SIL2 och PL d (HIPERFACE®-gränssnitt)