Kontroll av profilen på applicerade tätningar

Om tätningarna placeras på fel ställe eller felaktigt vid produktionen av elektroniska enheter kan det uppstå större defekter på enheterna. Laserprofilsensorn Profiler2 skapar omfattande kontaktlösa 2D-profilanalyser av tätnings- och limsträngar i tillverkningsprocessen och bidrar därmed avsevärt till processäkring.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  En linje säger mer än bara en punkt
  • Mätning av komplexa profiler med bara en laserlinje
  • Analysera upp till fyra områden samtidigt
  • Fler än tio integrerade mätfunktioner, t.ex. höjd, bredd och lutning
  • Sensorhuvud och utvärderingsenhet i en enhet
  • Idrifttagning via program eller integrerad display med manöverkontroller
  • Högkvalitativ CMOS-mottagarenhet