Elektronik

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Se trailer

The Hermes Standard

Enkel efterinstallation av SMEMA-anläggningar

mer

Uppgradering till nästa nivå

Automatisering i elektronikindustrin

Elektronikindustrin är en drivkraft för industriframsteg som tidigt och tydligt känner av marknadsförändringar. Produktlivscyklerna blir allt kortare och kvalitetskraven allt högre, det ställer stora krav på branschen just nu.

mer

E-Mobility

Elbilstekniken innovationsdrivande

Allt fler fordon har elmotor i stället för förbränningsmotor, fordonen blir allt ”smartare” – utvecklingen av elbilstekniken har massiv påverkan på branschen. Man efterfrågar nya produktionskoncept och -processer...

mer

Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Satsa på ökad produktivitet och säkerhet även du

Säkra och intelligenta helhetslösningar, skräddarsydda efter dina utmaningar. Vi har hela programmet för dig. Öka produktiviteten med maskinsäkerhet: Vi kan ta hand om hela projekt från individuell rådgivning, planering och utförande till slutgodkännande.

mer
Elektronik
The Hermes Standard
Uppgradering till nästa nivå
E-Mobility
Nyckelfärdiga säkerhetslösningar

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Sensorlösningar för elektronikindustrin

Elektronikindustrin är en drivande kraft för industriella framsteg och påverkas av trycket på marknaden. Det gäller att utveckla innovationer – snabbt, tillförlitligt och ekonomiskt – och med lägsta möjliga felfrekvens. Hightechmaskiner och produktionsställen måste vara utrustade med senaste typer av sensorer, för att kunna motsvara marknadens krav med avseende på kvalitet och ekonomi. SICK:s sensorteknik har visat sin kompetens inom elektronikindustrins alla områden – från chip-produktion via komplicerade monterings- och testprocesser till datorer, smartphones, surfplattor och andra produkter med pekskärmsdisplayer.

Trends & News

exakt stiftinspektion optimerar inpressningen

Efterfrågan på elektroniska komponenter ökar ständigt och därmed även stycktalen i kretskortsproduktionen. För att säkerställa robusta anslutningar till periferin löds kabelanslutningar inte längre fast på kretskorten. Istället pressas de in i genomgående hål i kretskortet under högt tryck. Kvaliteten på varje enskild anslutning övervakas av kvalitetskontrollsystemet Pinspector från SICK som redan används med framgång inom fordonselektronikindustrin.

> Mer

förarlösa fordon automatiserar produktionen

Automatiska, flexibla tillverkningsprocesser är svaret på ökande stycketal, mindre partistorlekar och höga produktionshastigheter. Förarlösa fordon (AGV) och den mindre systern AGC finns fram till nu, framför allt inom fordonsindustrins produktionslogik. De står nu i startblocken att erövra de intralogistiska processerna för fabriksautomation. Dessa logistikgenier på hjul erbjuder särskild potential för höga produktionsresultat, tillverkning med smådelar, variabla processförlopp och ordentligt skyddad produktionsmiljö i elektronikindustrin.

> Mer

utmaningar

Detektering och mätning

Den korta livscykeln för elektroniska enheter kräver flexibla produktionslinjer, få stilleståndstider och hög diagnoskapacitet. Moderna och intelligenta sensorer från SICK sparar inställningarna, lär sig själva, har diagnosförmåga och bidrar i stor utsträckning till lösningen av dessa uppgifter.

Säkerhet

Sammankopplingen av tillverkningsautomater och halvautomatiska monteringsceller kräver intelligenta och flexibla säkerhetskoncept. SICK:s säkerhetslösningar säkerställer skyddet av manöverpersonalen, optimerar produktionen, reducerar maskinens ytbehov och stilleståndstider.

Övervakning och kontroll

Elektroniska komponenter används allt mer i de mest skilda applikationer. Samtidigt krävs yttersta tillförlitlighet. Detta ställer krav på kvalitetskontrollen. Avståndssensorer och visionssensorer och -system från SICK kan användas för nästan alla typer av kontroller.

Identifiering

Tillförlitlig objektdetektion är en förutsättning för ett jämnt produktionsförlopp och utgör grunden för spårbarhet och kontinuerlig kvalitetsförbättring. SICK har en bred portfölj med fast installerade och mobila läsenheter för streckkoder, 2D-koder och RFID-teknik.

Downloads