Drivningar och styrningar

Registrera, övervaka och styr rörelser med intelligenta sensorer

Lösningar

Safe Motion

Säker persondetektering är grunden för maskiners tillgänglighet

Mer

Smart Motor Sensors

Insatta vet mer – med smarta motorsensorer i centrum

SICK:s smarta motorsensorer får fram data mitt i produktionen. Tillståndsdata för maskiner och servomotorer hjälper till att tidigare detektera fel, åtgärda dem snabbare eller förhindra dem helt. SICK sätter dessutom in hela sitt kunnande för att ge kunderna den insyn som krävs för förutseende underhåll.

Mer

Smart Fluid Power

Sensorer från SICK för hydraulik och pneumatik gör skillnad

Mer

HIPERFACE DSL®

One Cable Technology

Med HIPERFACE DSL® presenterar teknikledande SICK ett helt digitalt motor-feedback-protokoll som kräver ett minimum av anslutningskablar mellan frekvensomriktaren och motor-feedback-systemet.

Mer
Drivningar och styrningar
Safe Motion
Smart Motor Sensors
Smart Fluid Power
HIPERFACE DSL®

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Registrera, övervaka och styr rörelser med intelligenta sensorer

Leverantörer av automatiserings- och drivteknik står inför utmaningen att kunna erbjuda sina kunder elektriska, pneumatiska och hydrauliska drivningslösningar som arbetar med hög precision och tillförlitlighet samt är dynamiska och långlivade. De måste kunna registrera, övervaka och styra rörelser på ett säkert sätt. Enkel idrifttagning och förutseende underhåll av komponenterna i drivningslösningarna måste också säkerställas liksom övervakningen av maskinprocesserna med hjälp av sensorer. Standardiserade kommunikationsgränssnitt och enkel integration i styrsystemet och molnet är också en förutsättning. SICK erbjuder intelligenta sensorer som uppfyller dessa krav.

Vare sig det gäller direkt i en elmotor i ett motor-feedback-system, i maskiner med pulsgivare, med hjälp av en säker styrning inklusive säker rörelseövervakning, med magnetcylindergivare eller induktiva givare: SICK erbjuder en ovanligt bred produktporfölj för att täcka alla krav på innovativa drivningslösningar.

Trends & News

Safe Motion: säkra processer – utan avbrott

Med det innovativa konceptet Safe Motion kan maskinens rörelser hela tiden övervakas. Alla signaler från säkerhetssensorerna och aktivatorerna kan fusioneras. Utifrån detta genereras information som kan användas för att utvärdera om en maskinoperatör faktiskt befinner sig i fara efter inträde eller ingrepp i riskområdet. Om ingen fara föreligger kan alltså ett ingrepp i maskinen tillåtas även under pågående process. Då avbryts inte processen. På så sätt uppstår mindre stilleståndstider och felkopplingar och cykeltiderna förkortas. Effektiviteten och tillgängligheten hos maskiner och anläggningar ökar.

> Ta reda på mer

HIPERFACE DSL® - One Cable Technology

Med HIPERFACE DSL® presenterar teknikledande SICK ett helt digitalt motor-feedback-protokoll som kräver ett minimum av anslutningskablar mellan frekvensomriktaren och motor-feedback-systemet.

Det sparar pengar, kräver mindre plats och är enkelt att implementera och ger samtidigt högsta investerings- och maskinsäkerhet.

> Ta reda på mer

Position Feedback - sensorlösningar för robotik

Insiders vet mer. Motor-Feedback-systemen ger robotsystemen data map. hastighet och position samt status på styr- och reglersystemets drivningar. Det utgör den sensoriska grunden för alla robotrörelser. De smarta motorsensorerna från SICK är i centrum och gör nödvändig data för effektiv styrning av robot och anläggning tillgänglig.

> Ta reda på mer

utmaningar

Safe Motion

Det innovativa Safe Motion-konceptet står för säker rörelseövervakning för maskiner, anläggningar, robotar och förarlösa transportsystem. Det gäller framförallt att skydda människor mot personskador, men även att skydda investeringar från att bli skadade eller förstörda. SICK har smarta sensorsystem som ökar såväl produktivitet som effektivitet samt minskar stilleståndstiderna på övervakade enheter.

Mätning

Tillförlitlig och noggrann mätning och registrering av data beträffande tryck, genomflöde, nivå och temperatur är av grundläggande betydelse för olika branscher. SICK erbjuder passande lösningar för detta: elektroniska tryckgivare och tryckvakter, sensorer för temperaturmätning i vätskor och gaser samt nivå- och flödesgivare för de mest skilda medier.

registrering, övervakning och styrning

SICK har en bred produktportfölj för tillförlitlig och säker registrering av rörelser eller aktuell position för hydrauliska, pneumatiska eller elektriska aktivatorer. På så sätt kan motorförstärkare och motorstyrningar övervaka rörelser och positioner på ett intelligent sätt.

Connectivity

Industri 4.0 handlar om digitalisering och intelligenta nätverk. Nätverket börjar med integreringen av sensorn i applikationens övergripande arkitektur. Det är mycket viktigt med en klar beskrivning av nödvändiga sensordata och hur de ska sammanföras med den övriga datamiljön i applikationen. SICK erbjuder olika gränssnitt som möjliggör en enkel och direkt överföring av sensordata till de relevanta aktörerna i automationspyramiden och dataöverföring till molnet.

Downloads