Kontakt
Feedback

Drivningar och styrningar

Registrera, övervaka och styr med intelligenta sensorer

Leverantörer av automatiserings- och drivteknik står inför utmaningen att kunna erbjuda sina kunder elektriska, pneumatiska och hydrauliska drivningslösningar som arbetar med hög precision och tillförlitlighet samt är dynamiska och långlivade. De måste kunna registrera, övervaka och styra rörelser på ett säkert sätt. Enkel idrifttagning och förebyggande underhåll av komponenterna i drivningslösningarna måste också säkerställas liksom övervakningen av maskinprocesserna med hjälp av sensorer. Standardiserade kommunikationsgränssnitt och enkel integration i styrsystemet och molnet är också en förutsättning. SICK erbjuder intelligenta sensorer som uppfyller dessa krav.

Vare sig det gäller direkt i en elmotor i ett motor-feedback-system, i maskiner med pulsgivare, med hjälp av en säker styrning inklusive säker rörelseövervakning, med magnetcylindergivare eller induktiva givare: SICK erbjuder en ovanligt bred produktporfölj för att täcka alla krav på innovativa drivningslösningar.

Drivningar och styrningar
Branschsegment 1
Aktivator
Branschsegment 2
Drivsystem
Branschsegment 3
Automatiseringssystem
Upp