Digitalisering

Den digitala omvandlingen gäller oss alla

mer

Sensorer

Data gör det möjligt

mer

Maskiner

Digital, industriell automatisering, säker och skyddad

mer

Åtgärder

Transparens och effektivitet med digitala lösningar

mer
Digitalisering
Sensorer
Maskiner
Åtgärder

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

Digitalisering

Den digitala omvandlingen gäller oss alla. Digital teknologi förändrar hela samhället i en pågående process. Det finns enorma möjligheter för industriföretagen, men möjligheterna innebär även stora utmaningar. Exempel på detta är nätverksbaserad och högeffektiv produktion och nya digitala affärsmodeller, som i sin tur är resultatet av att den operativa produktionsnivån slås samman med IT-nivån. Dy är inte ensam om detta.

Sensorer – datan gör det möjligt

Basen för digitalisering resp. I4.0-lösning i industrimiljö är datan. Datan genereras i maskiner och anläggningar med sensorer. Smarta sensorer från SICK kan generera och ev. preparera datan för att skörda värdefull information ur den. Artificiell intelligens blir allt viktigare för industriautomatiseringen eftersom den löser krävande uppgifter och anpassar sig snabbt till ändrade förhållanden.

Maskiner – digital, industriell automatisering, säker och skyddad

En hög automatiseringsgrad är vad som utmärker den digitala omvandlingen och de maskiner och anläggning som automatiseringen omfattar. System med förarlösa fordon (AGV/AGC) används därför för att flytta tillverkningsvaror mellan maskiner, lager, frakt och så vidare. Robotar används för att automatiskt lasta och avlasta maskiner eller för att ge arbetare samarbetsstöd i enskilda produktionssteg. Förutom de renodlade automatiseringsfunktionerna spelar även personsäkerheten en roll här.

Operations – transparens och effektivitet med digitala lösningar

Med data kommer lösningarna. Digitala tjänster och programvarulösningar baseras på sensordata. Genom att använda dem på verkstadsgolvet, d.v,s. i den direkta produktionsmiljön, blir de enskilda process- och produktionsförloppen transparenta och kan sedan optimeras. Målet är att göra produktionen mer effektiv, att minska stilleståndstiderna och att hålla nere kostnaderna.

Downloads