Automatisk däckseparation på matarsträckan

Precis som trafikljus reglerar trafiken, styr multiTask fotoceller ZoneControl däckets transport till ett transportband utan att en PLC eller annan extern styrning är nödvändig. Denna procedur kallas beröringsfri ackumulering (Zero Pressure Accumulation ZPA). Installation av ZoneControl-lösningar är otroligt enkelt; montera multiTask fotocellerna i transportanläggningen, seriekoppla och anslut pneumatikledningen eller anslutningen till de motordrivna rullarna. PLC-programmering och dyra kabeldragningar kan alltså uteslutas. Versioner med olika monteringskonfiguration finns för olika monteringskrav.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Beröringsfri ackumulering
  • Tre monteringsversioner: Mellan rullarna (IR/R), montering på sidoram (ZLM) och via transportbandet (WLR)
  • Tre logiktyper: enkel ackumulering, enkel-ackumulering med sleep-funktion, Block-ackumulering (långsam ackumulering)
  • Upp till 50 ZoneControl-lösningar kan anslutas efter varandra.
  • Fullanimerad simulering för enkelt urval och implementering
  • Standard-zonlängder från 1 m (3 fot) eller 2 m (6 fot)