Detektion av öppna och överlappande skarvningar

Skarvningen sätter ihop materialbanor med varandra. Displacement-mätsensor OD1000 kontrollerar materialbanornas hela bredd på flera ställen map. rätt skarvning och hopsättning av materialbanorna. Eftersom sensorn precisionsmäter avståndet till materialet är detektionen kontrastoberoende. På så vis detekterar OD1000 såväl öppna som överlappande skarvningar tillförlitligt. Sensorfunktionen för kanthöjdssprång ger signal vid felaktig skarvning, så det behövs ingen ytterligare analys i styrningen.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Lösningen för exakt mätning på långa avstånd
  • Stort mätområde upp till 1 meter
  • Enkel inställning via OLED-display eller konfigurationsprogrammet SOPAS
  • Stand-alone-enhet utan extern förstärkarenhet
  • Robust metallhus
  • Inställbar analog utgång (mA/V) och mottakts digital utgång med IO-Link
  • Exakt mätning oberoende av färg eller yta
  • Många olika monteringsmöjligheter