Däck

Uppnå mer med intelligenta sensorer

lösningar

Fordonsindustri med underleverantörer

Uppnå mer med intelligenta sensorer

mer

Produktionslogistik blir smart

Cirkeln sluts – Sensorlösningar inom produktionslogistik även för de minsta luckorna i produktionen

mer

Samarbete i ögonhöjd

Sensorlösningar för robotik

Människa och robotar kommer allt närmre varandra. Där har sensorer från SICK en avgörande roll. Det ger roboten noggrannare uppfattningsförmåga – förutsättningen för samarbete i ögonhöjd som uppfyller alla krav för robotik: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling och Position Feedback.

mer

Driving your industry 4ward

Sensorintelligens som fundament för Industri 4.0

Tekniska framsteg är alltid en förutsättning för industriell förändring. Den databaserade, uppkopplade och självstyrande värdekedjan i produktion och logistik är höjdpunkten för de senaste årens tekniska innovationer. Denna utveckling sammanfattar vi under begreppet den fjärde industrirevolutionen.

mer
Däck
Fordonsindustri med underleverantörer
Produktionslogistik blir smart
Samarbete i ögonhöjd
Driving your industry 4ward

Välj din lösning

Här hittar du passande applikationer

översikt

Sensorlösningar för däckindustrin

Däckstillverkning är en komplex process som ställer höga krav på kvalitet och säkerhet. Alla stora däcktillverkaren eller däckmaskinstillverkare litar på SICK som pålitlig partner för lösningar av dessa anspråksfulla uppgifter. En högeffektiv och mycket flexibel produktion är et måste för att kunna uppfylla marknadens krav på kvalitet och lönsamhet. Det gäller att göra produktionsmaskinerna säkra och öka produktionskvaliteten vid tuffa omgivningsvillkor. Detta kräver att produkten kan spåras under hela produktionstiden. På detta sätt använder SICK sin omfattande bransch- och sensorkompetens för att ta fram övertygande lösningar.

Trends & News

Identifieringslösningar för däckindustrin, så att tillverkning av däckskomponenter går runt

Beroende på årstid sätter förare på sommar- eller vinterdäck på sina fordon. Även lastbilsdäck och flygplansdäck samt däck för last-, bygg- och industrifordon måste kunna uppvisa perfekta rull- och bromsegenskaper, samt bra egenskaper för kontinuerlig körning även vid höga hastigheter och temperaturer. Därför har däcktillverkarna ett stort produktsortiment och produkter i mängder av olika material. Men hur säkerställer man det mest effektiva materialflödet och samtidigt spårbarhet med denna materialblandning?

> Mer

Continental: Riskområdesavspärrning vid däckuppvärmningsmaskiner

Ett flexibelt system för riskområdesavspärrning på däckuppvärmningsmaskiner ger däcktillverkaren Continental optimerad säkerhet, lönsamhet och ergonomi. Som en del av ett internationellt projekt förbättrar Continental tillsammans med experter från SICK säkerheten på däckuppvärmningsmaskinerna som används på 16 platser runtom världen.

> Mer

utmaningar

Säkerhet

Säkra maskiner säkerställer en hög kvalitet. SICK erbjuder den bredaste portföljen med säkerhetslösningar som utmärker sig genom hög integrationsgrad i den aktuella styrningen och ett omfattande serviceerbjudande med rådgivning, idrifttagning, träning och utbildning.

Kvalitetskontroller

För att garantera jämn kvalitet och därmed däckens tillförlitlighet krävs kvalitetstest redan från början. Från mätning av bandets tjocklek med hög precision under extrudering eller kalandering, kontroll av bankantsreglering och ytinspektion till exakt 3D-mätning av däckgeometri: SICK erbjuder rätt sensorlösning för varje tillämpning.

Track and trace

Märkning med streckkoder är standard – identifieringen ställer dock höga krav på kodläsningen genom produkternas egenskaper liksom den transporttekniska omgivningen. SICK erbjuder passande industriavläsningssystem för däckindustrin, som utmärker sig genom enkel integration, hög robusthet och avläsningssäkerhet samt snabb tillgänglighet efter att fel inträffat.

flexibel automatisering

Det krävs många produktionssteg för att göra däck i de mest skilda maskiner och av en mängd olika material. För en massprodukt som tillverkas i typspecifika stora serier krävs en hög grad av flexibilitet i produktionen. SICK stöder dig med sensorer för en flexibel automatisering av din tillverkningsprocess.

Downloads