Kontakt
Feedback

Däck

Uppnå mer med intelligenta sensorer

Sensorlösningar för den kompletta produktionsprocessen

Däckstillverkning är en komplex process som ställer höga krav på kvalitet och säkerhet. Alla stora däckstillverkaren eller däcksmaskintillverkare litar på SICK som pålitlig partner för lösningar av dessa anspråksfulla uppgifter. En högeffektiv och mycket flexibel produktion är et måste för att kunna uppfylla marknadens krav på kvalitet och lönsamhet. Det gäller att göra produktionsmaskinerna säkra och öka produktionskvaliteten vid tuffa omgivningsvillkor. Detta kräver att produkten kan spåras under hela produktionstiden. På detta sätt använder SICK sin omfattande bransch- och sensorkompetens för att ta fram övertygande lösningar.

Däck

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Upp