Säker låsmekanism för underhållsöppningar på värme-, klimat- och ventilationsanläggningar

Vid underhåll av värme-, klimat- och ventilationsanläggningar måste det garanteras att rörelserna på roterande fläktar eller rotorer inte utgör någon risk, som skulle kunna skada serviceteknikerna. Den säkra låsfunktionen i10 Lock med hög låskraft på anläggningens ytterdörr är ansluten till den säkra styrningen Flexi Classic. På grund av rotorernas efterrotation eller värmeavgivningen förhindras tillträde till riskområdet tills anläggningen befinner sig i ett säkert tillstånd och det inte längre finns någon skaderisk.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Effektiv säker styrning, enkel att hantera
  • Vridströmbrytare för enkel funktionsinställning
  • Modulärt expanderbart
  • Direkt kabeldragning med varje typ av sensor
  • Logiska länkar: AND, OR, muting, bypass, återställning, övervakning av externa enheter
  • Integrering av alla vanligt förekommande fältbussar
  • Integrerad, säker Flexi Loop-seriekoppling
  • Speciella muting-moduler uppfyller alla krav för en anspråksfull muting-applikation
  Beprövad elektromekanisk säker låsfunktion med dörrövervakning
  • Smalt plasthus
  • Styva och rörliga aktiverare
  • Med kabelinföring M20 x 1,5 eller Flexi-Loop-kompatibel M12-stickanslutning (beroende på variant)
  • Varianter enligt arbetsströms- eller viloströmsprincip
  • Låsnings- och dörrövervakning
  • IP-klassning IP 67