3D-LiDAR-sensorer för personräkning vid dörrar

3D-LiDAR-sensorn MRS1000A PeopleCounter med integrerad SensorApp PeopleCounter räknar personer när de kommer in i eller lämnar byggnader – utan att ta bilder eller att samla in personuppgifter. På så vis kan man följa hygienregler och dataskyddsriktlinjer. Medan en sensor kan vara tillräcklig för små butiker med endast en dörr kan personräkning även användas i större byggnader med flera ingångar och utgångar om man kombinerar flera sensorer. Detta omfattar t.ex. köpcentrum, flygplatser eller mässhallar. MRS1000A PeopleCounter sparar uppgifter om antal personer och utvärderar motsvarande data direkt på enheten. Baserat på det aktuella antalet personer i ett rum kan den maximala beläggningen i rummet sedan kontrolleras och indikeras med ett trafikljussystem eller på en skärm. Sensorn sparar antalet personer i statistiken under de senaste 30 dagarna, med hjälp av vilka byggnadsoperatörer också kan se rumsbeläggningen över en dag i efterhand.

 • Följande produktfamiljer kan användas
  Anonym och tillförlitlig personräkning
  • Noggrann utmatning av mätdata via telegram och digitala utgångar
  • Intuitivt användargränssnitt för visning av konfigurationen för applikationen
  • Stor öppningsvinkel och fyra lägen för MRS1000
  • Axel-huvud-axel konturigenkänning
  • Förprogrammerad, tillämpningsspecifik app, baserad på en 3D-LiDAR-sensor